Το διοικητικό συμβούλιο :


1. Πρόεδρος:

2. Πρόεδρος:

1. Γραμματέας:

2. Γραμματέας:

Ταμίας:

Εντεταλμένη για τον πολιτισμό:

Εντεταλμένη τις κοινωνικές υποθέσεις:

Hristos Slutas

Bernd Vogel

κενός

Evelyn Savvadis-Wolff

Josef Boost

Kiriaki Gatzounaki-Boost

 

Birgit Krickel