Ταχίδι στη Θεσσαλονίκη


το φετινό ταχίδι του συλλόγου μας οδηγεί στη Θεσσαλονίκη και την βόρεια / Βορειοδυτικη Ελλάδα από 28.Σεπτέμβριου μέχρι 3.Οκτώβριου