Επίσκεψη στις Βρυξέλλες


την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019, στις 9.00 π.μ. από το Άχεν.

Επίσκεψη στο Κοινοβούλιο και άλλες δραστηριότητες ανάλογα με το χρόνο.