Βραδιά γνωριμίας μετά μουσικής:

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015, έναρξη: ώρα 8 το βράδυ στην Ενορία, Jesuitenstr. 6.

Kennenlernabend mit Musik:

Samstag, 7. November 2015, ab 20 Uhr in der Griechischen Kirchengemeinde, Jesuitenstr. 6.